Hervormde Gemeente te Dinteloord
  Welkom Kerkdiensten Kerkenraad Verenigingen en Clubs Geschiedenis Orgel Hervormd Centrum MelodieŽn Contact Links  
 
Kerkenraad
Beleidsdocumenten
Organen van bijstand
Diaconie
Kerkbeheer
ANBI
Privacy

Kerkenraad

Moderamen
Preses A.T. van der Ploeg, 0167 52 32 67
Scriba A.G. Boluijt, 0167 52 48 37
Assessor ds. A. Vastenhoud, 0167 52 24 05

Predikant
ds. A. Vastenhoud, 0167 52 24 05

Ouderlingen
M. van den Berg, 0168 46 46 68
A.G. Boluijt, 0167 52 48 37
A.T. van der Ploeg, 0167 52 32 67 (kerkrentmeester)

Diakenen
M.J. van Dam, 0167 56 67 29
J.J. Nijpjes, 0167 52 33 45

 

webmaster: jpprincekpnplanet.nl