Hervormde Gemeente te Dinteloord
  Welkom Kerkdiensten Kerkenraad Verenigingen en Clubs Geschiedenis Orgel Hervormd Centrum MelodieŽn Contact Links  
 
Kerkenraad
Beleidsdocumenten
Organen van bijstand
Diaconie
Kerkbeheer
ANBI
Privacy

Diaconie

De diaconie heeft als doelstelling om ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het haar opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn en de diaconale gelden te beheren en door te geven.
Bepaalde werkzaamheden worden door de diakenen zelf uitgevoerd. Er zijn ook werkzaamheden waarvoor de diaconie wel de verantwoording draagt, maar die door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Werkzaamheden die worden uitgevoerd door diakenen:
- collecteren tijdens de eredienst
- bestemmen van diaconale gelden
- dienen aan de tafel des Heren
- in incidentele gevallen materieel ondersteunen van gemeenteleden

Diakenen
Voorzitter J.J. Nijpjes, 0167 52 33 45
Secretaris M.J. van Dam (a.i.), 0167 56 67 29
Penningmeester M.J. van Dam, 0167 56 67 29

Kerkauto
J.J. Nijpjes, 0167 52 33 45

ANBI
ANBI gegevens van de diaconie kunt u hier vinden.

 

webmaster: jpprincekpnplanet.nl