Hervormde Gemeente te Dinteloord
  Welkom Kerkdiensten Kerkenraad Verenigingen en Clubs Geschiedenis Orgel Hervormd Centrum MelodieŽn Contact Links  
 
Kerkenraad
Beleidsdocumenten
Organen van bijstand
Diaconie
Kerkbeheer
ANBI
Privacy

Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. Dit houdt onder meer in dat het college van kerkrentmeesters zorgt voor het onderhoud aan kerkgebouw en pastorie, en voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door vrijwilligers.

Kerkrentmeesters
Voorzitter A.T. van der Ploeg, 0167 52 32 67
Penningmeester C. Burgers, 0167 52 25 62

Kerkelijk bureau
M.J. Boluijt, Karel Doormanstraat 53, 4671 AC Dinteloord, 0167 52 30 91

Kerkblad
A.J. Bolluijt, 0167 52 48 48

Giften, fiscus, ANBI
Ten behoeve van uw belastingaangifte delen wij u het volgende mee:

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in november 2007 een groepsbeschikking ANBI ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen zoals de Hervormde Gemeente Dinteloord. Hierdoor zijn alle giften, binnen de daarvoor geldende regels, aan de Hervormde Gemeente Dinteloord aftrekbaar voor de belasting. ANBI gegevens van de gemeente kunt u hier vinden.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn.

Uw diakenen en kerkrentmeesters

Periodieke schenkingen (zie ook Periodieke Gift)
Het is mogelijk onze kerk een schenking (bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage) te doen in de vorm van een periodieke schenking. Bij het schenken op deze wijze zegt u middels een schriftelijke overeenkomst toe uw structurele schenking voor (minimaal) vijf jaar te voldoen. Het grote voordeel voor u is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en u dus een deel terugontvangt van de belastingdienst. Schenkingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn niet - of slechts gedeeltelijk Ė aftrekbaar. Voorheen was een notariŽle akte vereist voor het vastleggen van een periodieke schenking, vanaf 2014 is een onderhandse schenkingsovereenkomst voldoende, op verzoek kunnen wij u een formulier hiervoor toesturen.

Schenkingen geschieden aan:
   Protestantse Kerk in Nederland Ė Hervormde Gemeente Dinteloord
   RSIN/fiscaal nummer 0025.72.758

Bij het doen van een periodieke schenking geven wij graag in overweging uw extra fiscale voordeel (voortvloeiend uit de volledige aftrekbaarheid) om te zetten in een verhoging van uw eerder voorgenomen schenking. U hoeft dan (netto) niet meer te betalen en de gemeente mag rekenen op een hogere bijdrage welke volledig ten goede komt aan alle kerkelijke activiteiten. Een berekening van de verschillen in belastingteruggave bij een bepaald inkomen en (periodieke) schenking kunt u eenvoudig maken op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel

Voor al uw vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

 

webmaster: jpprincekpnplanet.nl