Contact

Kerkenraad

Postadres
Hervormde Gemeente te Dinteloord
Westvoorstraat 18
4671 CD Dinteloord

Scriba
A.G. Boluijt
Molendijk 89
4671 BP Dinteloord
T   0167 52 48 37
E   info@hervormddinteloord.com

Predikant
ds. A. Vastenhoud
Westvoorstraat 26
4671 CE Dinteloord
T   0167 52 24 05
E   avastenhoud@hetnet.nl


Diaconie

Postadres
Diaconie Hervormde Gemeente te Dinteloord
Westvoorstraat 18
4671 CD Dinteloord

Contactpersoon
J.J. Nijpjes
T    0167 52 33 45

Rekeningnummer
NL92 RABO 0313 8004 80


Kerkbeheer

Postadres
Kerkbeheer Hervormde Gemeente te Dinteloord
Westvoorstraat 18
4671 CD Dinteloord

Contactpersoon
A.T. van der Ploeg
T    0167 52 32 67

Rekeningnummer
NL80 RABO 0373 7130 37


Sitebeheer

Cormé Burgers
T   06 12 77 93 45
E   beheer@hervormddinteloord.com