Kerkenraad

Kerkenraad

Moderamen
Praeses A.T. van der Ploeg, 06-12539262
Scriba A.G. Boluijt, 0167 52 48 37
Assessor -

Predikant
Vacant

Ouderlingen
A.G. Boluijt, 0167 52 48 37
C. van der Meer, 0167 52 12 26 (kerkrentmeester)
A.T. van der Ploeg, 06-12539262 (kerkrentmeester)

Diakenen
M.J. van Dam, 0167 56 67 29
A.H. van Nieuwenhuyzen, 06 33 68 43 78
De beleidsdocumenten van de Hervormde Gemeente te Dinteloord zijn hier te vinden:

Voor het openen van Adobe Acrobat Documenten heeft u Adobe Acrobat Reader® nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe®.
Beleidsplan Hervormde Gemeente Dinteloord, 2021-2025 Adobe Acrobat Document 792 kB
Plaatselijke Regeling Hervormde Gemeente Dinteloord, versie 5, 2018 Adobe Acrobat Document 956 kB
Privacyverklaring Hervormde Gemeente Dinteloord, versie 4, 2018 Adobe Acrobat Document 283 kB

Organen van bijstand

Zending en Evangelisatie Commissie

Joan Jacobusse (voorzitter)

T   06 21 65 84 62

Rekeningnummer            NL23 RABO 0313 8127 80

Jeugdraad

Marie-Anne van Stee (voorzitter)

T   06 21437091

Rekeningnummer            NL36 RABO 0373 7130 53

Ouderen-comité

Mw. R. Roodenburg (voorzitter)

T   0167 52 30 96

Diaconie

De diaconie heeft als doelstelling om ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het haar opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn en de diaconale gelden te beheren en door te geven.

Bepaalde werkzaamheden worden door de diakenen zelf uitgevoerd. Er zijn ook werkzaamheden waarvoor de diaconie wel de verantwoording draagt, maar die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Werkzaamheden die worden uitgevoerd door diakenen:

– collecteren tijdens de eredienst

– bestemmen van diaconale gelden

– dienen aan de tafel des Heren

– in incidentele gevallen materieel ondersteunen van gemeenteleden

Gegevens Kerkgenootschap:

RSIN:  824112295

Naam: Diaconie Hervormde Gemeente te Dinteloord

Activiteitenomschrijving: Religieuze organisatie

Activiteit: 944911 – Religieuze organisaties

Bezoekadres: Westvoorstraat 28, 4671CE Dinteloord

Postadres: Westvoorstraat 18, 4671CD Dinteloord

Diakenen

Voorzitter                  M.J. van Dam, 0167 56 67 29

Secretaris                  M.J. van Dam (a.i.), 0167 56 67 29

Penningmeester         M.J. van Dam, 0167 56 67 29

Kerkauto                   M.J. van Dam, 0167 56 67 29

Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. Dit houdt onder meer in dat het college van kerkrentmeesters zorgt voor het onderhoud aan kerkgebouw en pastorie, en voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door vrijwilligers.

Kerkrentmeesters

Voorzitter              A.T. van der Ploeg, 06 12539262

Penningmeester     J. Kats, 06 18233667

Secretaris             C. van der Meer

Kerkelijk bureau     M.J. Boluijt, Karel Doormanstraat 53, 4671 AC Dinteloord, 0167 52 30 91

Kerkblad               

Marie-Anne van Stee, 06 21437091

kerkblad@hervormddinteloord.com

NL80 RABO 0373 7130 37 o.v.v. Kerkblad

Giften, fiscus, ANBI

Ten behoeve van uw belastingaangifte delen wij u het volgende mee:

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in november 2007 een groepsbeschikking ANBI ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen zoals de Hervormde Gemeente Dinteloord. Hierdoor zijn alle giften, binnen de daarvoor geldende regels, aan de Hervormde Gemeente Dinteloord aftrekbaar voor de belasting. ANBI gegevens van de gemeente kunt u hier vinden.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn.

Uw diakenen en kerkrentmeesters

Periodieke schenkingen (zie ook Periodieke Gift)

Het is mogelijk onze kerk een schenking (bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage) te doen in de vorm van een periodieke schenking. Bij het schenken op deze wijze zegt u middels een schriftelijke overeenkomst toe uw structurele schenking voor (minimaal) vijf jaar te voldoen. Het grote voordeel voor u is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en u dus een deel terugontvangt van de belastingdienst. Schenkingen die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn niet – of slechts gedeeltelijk – aftrekbaar. Voorheen was een notariële akte vereist voor het vastleggen van een periodieke schenking, vanaf 2014 is een onderhandse schenkingsovereenkomst voldoende, op verzoek kunnen wij u een formulier hiervoor toesturen.

Schenkingen geschieden aan:

Protestantse Kerk in Nederland – Hervormde Gemeente Dinteloord

RSIN/fiscaal nummer 0025.72.758

KvK-nummer 76366898

Bij het doen van een periodieke schenking geven wij graag in overweging uw extra fiscale voordeel (voortvloeiend uit de volledige aftrekbaarheid) om te zetten in een verhoging van uw eerder voorgenomen schenking. U hoeft dan (netto) niet meer te betalen en de gemeente mag rekenen op een hogere bijdrage welke volledig ten goede komt aan alle kerkelijke activiteiten. Een berekening van de verschillen in belastingteruggave bij een bepaald inkomen en (periodieke) schenking kunt u eenvoudig maken op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel

Voor al uw vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

Privacy

Privacy Hervormde Gemeente Dinteloord

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is in een Privacyverklaring vastgelegd hoe we als gemeente omgaan met de persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze gemeente.

De privacyverklaring kunt u hier lezen.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

De contactgegevens van de kerkenraad vindt u hier.​

ANBI

ANBI gegevens van de diaconie kunt u hier vinden.