Hervormd centrum

Hervormd Centrum

De stichting Hervormd Centrum exploiteert sinds 1985 het Hervormd Centrum gelegen aan de Westvoorstraat 18 te Dinteloord. Formeel is de doelstelling van de stichting: de bevordering van de geestelijke, sociale en culturele belangen van de leden van de Hervormde Gemeente te Dinteloord. In de praktijk betekent dit dat de stichting het kerkelijke centrum exploiteert en in stand houdt. In ons gebouw vinden allerlei kerkelijke activiteiten plaats, u kunt hierbij denken aan catechisaties, jeugdclubs, verenigingen en uiteraard alle vergaderingen van de diverse colleges en commissies.

Naast de kerkelijke activiteiten is het mogelijk om de zalen te huren voor recepties, bruiloften, en bijvoorbeeld verjaardagen. Vanuit onze eigen keuken kan catering worden verzorgd. Neem gerust contact met ons op.

De Stichting Hervormd Centrum valt onder de verantwoordelijkheid van het kerkbeheer en heeft een ANBI status. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar. RSIN: 007440236.

Adres
Hervormd Centrum Dinteloord
Westvoorstraat 18
4671 BP Dinteloord
Tel: 0167-524080

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

ANBI
In kader van de ANBI verplichting treft u hier aan: het beleidsplan, het standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022 en de begroting 2023. Tevens de begroting 2024.